Bundle for Annita

£306.65

Custom bundle package for Annita:

 • x2 Ash-e Reshteh
 • x2 Kashk-e Bademjan
 • x3 Taftoon Bread
 • x2 Lentil Bademjan
 • x2 Zereshk Polo
 • x2  Lubia Polo
 • x5  Mirza Ghasemi
 • x5 Kookoo Sabzi
 • x2 Lubia Sabz
 • x3 Saffron Stroganoff
 • x5 Tofu Sabzi
 • x2 Karafs Aloo Esfenaj
 • x5 Baghali Polo
 • x5 Saffron Rice
 • x2 boxes The Nutty One - Bitesize 20 pieces
 • x2 boxes The Mega Mix - Bitesize 20 pieces

Total £ 306.65


This product is unavailable